Kerjasama Andalalin

Rizal Al Rivai asked 6 months ago

Selamat Siang
Dengan hormat
apakah LLPM undip dapat melaksanakan kerjasama di bidang penyusunan dokumen Andalalin?